โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น.
นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ร่วมกับ กองแผนงาน และกองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี
ณ ห้องประชุมพระพรหมวชิรญาณ บ้านหมากมี่ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โดย พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธี
พระครูกิตติคุโณภาส รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและนโยบายการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย”
และมีการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 เครื่อข่าย มจร.ภาคอีสานให้มีประสิทธิภาพ”

ดูกำหนดการ>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *