วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาและศึกษาดูงาน วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
คณาจารย์และนิสิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาและศึกษาดูงาน
ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรม นครจำปาศรีสมัยทวารวดี
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นำโดย พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต
ได้เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการศึกษาต่างๆ
อาทิ เช่น กิจกรรมต่างๆด้านการพัฒนาศักยภาพของนิสิต , ความเป็นมาของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *