กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

วันอังคาร ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น.
กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้จัดกิจกรรมโฮมรูม ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
มีการให้ความรู้ตามหัวข้อเรื่องและการฝึกปฏิบัติหรือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น การรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อื่น
และตาม นวลักษณ์ และ TQF ของระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
และเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ได้พบปะกับนิสิตอย่างใกล้ชิด ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *