โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ฉบับที่ ๑๒ และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เมตตาเป็นประธานเปิดนโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ฉบับที่ ๑๒ และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โดยสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ ของแต่ละหน่วยงาน ทบทวนและวิพากษ์ แผนกลยุทธ์

ภาคเช้า บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการกำหนดโครงการให้มีประสิทธิภาพ
โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ ม จ ร
และบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนโครงการ และการจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ
โดย ดร.ทักษิณ ประชามอญ รองผู้อำนวยการกองแผนงาน, คุณเสน่ห์ แซวรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการ การจัดทำงบประมาณ และการจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ
โดย ดร.ทักษิณ ประชามอญ รองผู้อำนวยการกองแผนงาน, คุณเสน่ห์ แซวรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ และคณะทีมงานกองแผนงาน
ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ทั้งนี้ได้มีผูบริหาร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจำนวน ๔ ท่าน ดังนี้
๑.พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
๒.พระมหาประกาศ อาภากโร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๓.พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
๔.นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

ดูกำหนดการ>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *