ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น.
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้มอบหมายคณาจารย์จำนวน 2 ท่าน
1.ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
2.นายชาญชัย เพียงแก้ว เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
เพื่อเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563
ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บันทึกข้อความ>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *