โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์”

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์”
ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง

กับผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
โดยมุ่งหวังให้นำความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยงาน เพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม


โดยมีวิทยากรบรรยายประจำโครงการ คือ
รศ.ดร. สุบรรณ เอี่ยมวิจารย์ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


พิธีกรโครงการฯ คือ ผศ.ดร. นิเทศ สนั่นนารี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น


และกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่คณาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จำนวนทั้งหมด 27 รูป/คน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *