การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ ระยะสั้น

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ ระยะสั้น ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

โดย เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบมายให้พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ ระยะสั้น” รอบที่ ๒ นี้เป็นการนำเสนอหลังสูตรระยะสั้นของสำนัก/วิทยาลัย และ สาขาวิชา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการหลักการและวิธีการจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ ให้สำนัก/วิทยาลัย และ สาขาวิชาได้จัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ และสังคม ที่สอดคล้องสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคม และมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเผยแพร่ในระบบออนไลน์

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ชวลิต ชูกำแพง เป็นวิทยากรบรรยาย ถวายความรู้

ขอบคุณภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

ขอบคุณข่าวจาก เฟสบุ๊คเพจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *