เข้าร่วมจัดทำเล่ม SAR หลักสูตรรวมและกรอก Che-QA Online

ตามที่ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเข้ารับการตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2563 โดยใช้วิธีการตรวจแบบออนไลน์ เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาด โควิด-19 คณะพุทธศาสตร์จะต้องกรอกข้อมูล Che-QA-Online ทุกหลักสูตรในสังกัด ให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นก่อนวันดังกล่าว

ดังความทราบแล้วนั้น เพื่อการนี้ จึงขอเรียนเชิญ/เจริญพรเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพระพุทธศาสนาและหลักสูตรปรัชญา หลักสูตรละ 1 ท่าน เข้าร่วมจัดทำเล่ม SAR หลักสูตรรวมและกรอก Che-QA Online ร่วมกัน ในวันที่ 21-23 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทั้งนี้ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จึงได้มอบหมาย พระครูโพธิธรรมานุศาสก์ เลขานุการสาขาวิชาพระพุทธศาสนา เข้าร่วม จัดทำเล่ม SAR หลักสูตรรวมและกรอก Che-QA Online ในครั้งนี้จำนวน 1 รูป

บันทึกข้อความจากคณะพุทธศาสตร์>>

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *