รับการตรวจประเมิณประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (ปีแรก)

วันที่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้รับการตรวจประเมิณประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นปีแรกที่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามเข้ารับการตรวจประเมิณประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับวิทยาลัย เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 ได้ยกฐานะจาก หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม มาเป็น วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิณประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ได้แก่

  • ๑. ผศ.ดร. เชษฐา จักรไชย ประธานกรรมการ
  • ๒.พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. กรรมการ
  • ๓.นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ กรรมการและเลขานุการ

องค์ประกอบที่ทำการตรวจประเมิณประกันคุณภาพมีดังนี้

  • 1.การผลิตบัณฑิต
  • 2.การวิจัย
  • 3.การบริการวิชาการ
  • 4.การทำนุบำรุงศิลปะและวํฒนธรรม
  • 5.การบริหารจัดการ

ภาพบรรยากาศวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ภาพบรรยากาศวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ดูรูปภาพเพิ่มเติม >>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *