Workshop การเขียนรายงานการประเมิณตนเอง SAR ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓๒ (ครั้งที่ ๒)

ตามที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีกำหนดตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่พุทธ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามจึงได้จัด Workshop การเขียนรายงานการประเมิณตนเอง SAR ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓๒ (ครั้งที่ ๒) ขึ้นเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการเขียน SAR นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น ผู้มอบความรู้ด้านการประกันคุณภาพและการเขียน SAR แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เพื่อใช้ในการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพต่อไป

บันทึกข้อความ>>

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *