วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามจัดสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสอบคัดเลือก
ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในทั้งสองหลักสูตรเข้าสอบโดยช่วงเช้าเป็นการสอบข้อเขียนและในช่วงบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารเรียนศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฏร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *