โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร(หลักสูตร ๒ รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด “โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร(หลักสูตร ๒ รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)” ณ ห้องประชุม ๕A ขั้น ๕ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระธรรมวัชราจารย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธาน, พระครูสารกิจประยุต, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.), ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรจาก ๒๓ สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, สำนักงานพระพุทธศาสนา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา, มจร.วิทยาเขตขอนแก่น, มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี, มจร.วิทยาเขตหนองคาย , มจร.วิทยาลัยเขตสุรินทร์,  วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์,  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี,วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร, วิทยาลัยสงฆ์นครพนม, หน่วยวิทยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด “โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร(หลักสูตร ๒ รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)” ณ ห้องประชุม ๕A ขั้น ๕ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโครงการ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสารกิจประยุต, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ฝ่ายวิชาการ ได้เมตตาเป็นประธานปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.), ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรจาก ๒๓ สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, สำนักงานพระพุทธศาสนา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา, มจร.วิทยาเขตขอนแก่น, มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี, มจร.วิทยาเขตหนองคาย , มจร.วิทยาลัยเขตสุรินทร์, วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์, วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี,วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร, วิทยาลัยสงฆ์นครพนม, หน่วยวิทยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page 28-08-2566>>
Facebook Page 29-08-2566>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *