ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้รับประทานรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ครั้งที่ ๒ สาขาพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา แผนกอุดมศึกษา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ทรงพระกรุณาประทานรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ครั้งที่ ๒
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

น้อมมุทิตาสักการะ
พระครูสารกิจประยุต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขาพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา แผนกอุดมศึกษา

น้อมมุทิตาสักการะ
พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขาพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา แผนกอุดมศึกษา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอน้อมมุทิตาสักการะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *