ประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเตรียมความ พร้อมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ พระครูสารกิจประยุต, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม และนางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เข้าร่วม “ประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเตรียมความ พร้อมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง คณะผู้บริหารจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *