โครงการถ่ายทอดแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัด “โครงการถ่ายทอดแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)”, พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ระยะที่ ๑๓”

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *