ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และระบบ Mcu E-meeting (ระบบเอกสารการประชุมออนไลน์) โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม โดยการประชุม ได้มีการแจ้ง และพิจารณา ในประเด็นต่างๆ อาทิ เช่น แจ้งปฏิทินประชุมบุคลากรประจำเดือน วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖, แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์, อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖, แจ้งขออนุมัติเปิดภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๕ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ เป็นต้น และแต่ละสำนักงาน, หลักสูตร และกลุ่มงาน ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *