พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ คุณพ่อเกษม แสนพงษ์ อายุ ๘๕ ปี” โยมบิดาของ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง, รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น, อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระธรรมวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม, พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้แก่ พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย, พระครูสิริปริยัติบัณฑิต อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม และพระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้เป็นตัวแทน วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าร่วม “พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ คุณพ่อเกษม แสนพงษ์ อายุ ๘๕ ปี” โยมบิดาของ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง, รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น, อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ เมรุวัดหนองแวงพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *