ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน ระหว่างวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์

วันศุกร์ ที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน ระหว่างวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ณ หอสมุดตักสิลา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นำโดย พระเทพสิทธาจารย์, ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการ โดยมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง, วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมนำโดย พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย, พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่, พระครูอรุณสุตตาลังการ, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

และคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ ๑๑ แห่ง ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
๓. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
๔. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๕. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๖. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
๗. วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี
๘. วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
๙. วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
๑๐. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
๑๑. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
รวมผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น ๖๕ รูป/ท่าน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *