ประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันอังคาร ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัด  ประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตา บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ระยะที่ ๑๓ ” และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เมตตา ประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้แก่ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น, ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ฝ่ายบริหาร, นายสมพร จันอุด ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม, นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม, รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา นายกพุทธสมาคม จังหวัดมหาสารคาม, ผศ.ไมตรี จันทร์ดาประดิษฐ์ นายกยุวพุทธิกสมาคม จังหวัดมหาสารคาม, นายธนวัฒน์ ดอนพลก้อม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์, ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม, ตัวแทนนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *