ประชุมบุคลากรและนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด “ประชุมบุคลากรและนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕” ณ หอสมุดตักสิลา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม บุคลากรและตัวแทนนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง เพื่อชี้แจ้ง มอบหมาย และเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *