โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัด โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจําปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสารกิจประยุต, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากร จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ๑. ผศ.ดร. เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒. ผศ.ดร. นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ได้ให้เกียรติบรรยายความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งร่วม Workshop จัดทำรายงานผลการจัดการความรู้ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, แบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพียง  

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *