พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างและรับฟังนโยบายในการทำงานจากผู้บริหาร

วันจันทร์ที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างและรับฟังนโยบายในการทำงานจากผู้บริหาร
การนี้ได้รับความเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตากล่าวเปิดงานพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้าง และกล่าวให้โอวาทและนโยบายในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพ
ในการจัดพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างในวันนี้มีลูกจ้าง ในสังกัด วิทยาเขตขอนแก่นและส่วนงานในกำกับ ที่มาดำเนินการต่อสัญญาจ้าง/เซ็นสัญญาจ้าง ดังนี้
๑. วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๕๖ รูป/คน
๒. วิทยาลัยสงฆ์เลย จำนวน ๒๘ รูป/คน
๓. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จำนวน ๑๘ รูป/คน
๔. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จำนวน ๑๔ รูป/คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๖ รูป/คน
ณ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ขอขอบคุณภาพจากเพจ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *