ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ให้ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ไปรายงานตัว
และนำเอกสารและหลักฐานมายื่นเพื่อประกอบการรายงานตัว
ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ที่กลุ่มงานบริหาร สำนักงานวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๕
อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *