ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมได้มีการแจ้งเพื่อทราบและหารือในหลายประเด็น อาทิเช่น แจ้งกำหนดการแสดงพระธรรมเทศนาในระหว่างพรรษา, แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการจัดประกวดการจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕, แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์ ประเพณีทอดเทียนโฮม พิธีกระทำสามีจิกรรม พระมหาเถระ และพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *