สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด “สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้เมตตาเป็นประธานการสอบคัดเลือก, คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าร่วมการสอบคัดเลือกโดยพร้อมเพียง ทั้งนี้ได้มีผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบคัดเลือกจำนวน ๑ ท่าน ได้แก่ นายภานุวัฒน์ สิงห์คำป้อง โดยในการสอบคัดเลือก คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกได้สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกในประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งให้ผู้รับการสอบคัดเลือกแนะนำประวัติส่วนตัว ทัศนคติ และสาธิตการสอน เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *