ประชุมอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วม ประชุมอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม มวก ๔๘ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การนี้ บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๗ รูป/ท่าน ดังนี้
๑.พระครูสารกิจประยุต, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, ๒.พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, ๓.พระครูพิศาลโพธิธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต, ๔.พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ, ๕.นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย, ๖.นางคำกอง  ฮาดภักดี  นักวิชาการการเงินและบัญชี, ๗.นางสาววัชราภรณ์  เสนาราษฎร์  นักวิชาการการเงินและบัญชี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *