ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ, ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พร้อมคณะ ได้เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ video conference zoom meeting โดยได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน ๓ ท่าน ได้เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ ๑.พระศรีสัจญาณมุนี, ดร. ประธานกรรมการ, ๒.ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ กรรมการ, ๓.รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา กรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมิน คณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินในหัวข้อต่างๆ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *