ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พร้อมคณะ ได้เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ video conference zoom meeting โดยได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน ๓ ท่าน ได้เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ ๑.ผศ.ธรรมรัตน์ สินธุเดช ประธานกรรมการ, ๒.ผศ.ดร.พิมลศักดิ์ นิลผาย กรรมการ, ๓.พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, ผศ.ดร. กรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมิน คณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินในหัวข้อต่างๆ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *