สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)และระดับปริญญาตรี ทั้ง ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(พธ.บ), หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.), หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เมตตาเป็นประธาน โดยในช่วงเช้าเป็นการสอบคัดเลือก ช่วงบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *