ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โซนภาคตะวันออกเฉียงหนือ

ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  ได้นำพาบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โซนภาคตะวันออกเฉียงหนือ โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมจร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ผ่านระบบ Video Conference แอพพลิเคชั่น Zoom ณ ห้องประชุม”พระเทพวรมุนี”(สำลี ปญฺญาวโร) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จังหวัดนครพนม

ขอขอบคุณภาพจากเพจ : MCU TV-Channel

ภาพ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>> วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

Facebook Page>> วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *