โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวิจัย

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวิจัย โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรบรรยาย ได้รับเกียรติจาก นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวิจัย” ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บุคลากรและนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม การจัดโครงการจัดในรูปแบบ Online Zoom Meeting และ On-Site ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลังปิดโครงการได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดย พระครูพิศาลโพธิธรรม รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *