ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ในการประชุมได้มีการหารือ ในประเด็นต่างๆ อาทิ เช่น วันตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา, ตัวบ่งชี้ในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา, แจ้งชื่อและรหัสผ่านสำหรับกรอกรายงานการประเมินตนเองออนไลน์ เป็นต้น ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *