ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประเมินและคัดเลือกผลงานวิจัย “ระดับดี” และนักวิจัยดีเด่น “ระดับดีมาก”

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประเมินและคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น โดยวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามได้รับ ๒ รางวัล ดังนี้ ๑) พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัย “ระดับดีมาก” ๒) พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. และคณะ ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่า “ระดับดี” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๘ “พระพุทธศาสนากับแนวโน้มโลกยุคใหม่” วาระครบ ๒๕ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอขอบคุณภาพจาก : เพจ มหาจุฬาฯลำพูน มจร.ลำพูน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *