ถวายการต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้ร่วมถวายการต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย นำโดย พระศรีญาณวงศ์, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ได้เมตตาตรวจเยี่ยม วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การนี้ พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้ถวายการแนะนำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตหนองคาย ได้ถวายการแนะนำบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรม นครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *