โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิรัช  เรืองแสน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และ พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาบรรยายและให้ความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ และได้ให้นิสิตทดลองทำแบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน(Toeic) พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีนิสิตชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและนิสิตชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *