พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารพระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารพระเทพสิทธาจารย์ (น้อย  ญาณวุฑฺโฒ) ณ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฏร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้มี พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม, พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ พระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้กล่าวถวายรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารพระเทพสิทธาจารย์ (น้อย  ญาณวุฑฺโฒ) และมีผู้บริหารส่วนกลางที่เข้าร่วมประกอบด้วย ๑. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ๒. นายสุรพล  เพชรวรา ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนยุทธศาสตร์ ๓. นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนงบประมาณ ๔. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผนงาน ๕. ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้บริหารจากวิทยาเขตขอนแก่น ประกอบด้วย ๑.ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น ๒.ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ๓.นายศักธนันท์  ศรีหาบงค์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ผู้บริหารจากวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประกอบด้วย ๑.พระอุดมปัญญาภร รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในการนี้ พระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาเป็นตัวแทนผู้บริหารฝ่ายพระสงฆ์ถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย  ญาณวุฑฺโฒ) รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารฝ่ายฆราวาสถวายมุทิตาสักการะ

ขอขอบคุณภาพจาก แอดมิน เพจ : วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *