พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ศูนย์ที่ ๑ วัดขุนพรหมดําริ(อุปราช) ได้จัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดขุนพรหมดําริ(อุปราช) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจาก พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ศูนย์ที่ ๒ วัดดาวดึงส์แกดำ ได้จัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดดาวดึงส์แกดำ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ศูนย์ที่ ๓ วัดป่าช้าบ้านเซียงเหียน ได้จัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดป่าช้าบ้านเซียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสารคามมุนี ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจาก พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ศูนย์ที่ ๔ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *