พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)

วันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด ”พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)” ณ มณฑลพิธีก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นำโดย พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมพิธี ผู้บริหารจากส่วนกลางนำโดย พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผน พร้อมคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ จากวิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ จากวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด นำโดย พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พร้อมคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ จากวิทยาลัยสงฆ์เลย นำโดย ผศ.ดร.ประสงค์ หัสรินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย พร้อมคณะ พร้อมทั้งผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีมากมาย อาทิ เช่น นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, ดร.สุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมพิธี ทุกรูป/ท่าน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *