พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและรับนโยบายในการทำงาน จากผู้บริหาร

วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและรับนโยบายในการทำงาน จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาท พร้อมกล่าวนโยบายในการทำงาน แก่ลูกจ้างชั่วคราว พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้แก่ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น ได้กล่าวให้แนวคิด เรื่อง “การครองตนครองคนครองงาน”, นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ชี้แจ้งรายละเอียด ระเบียบวิธีกรอกสัญญาจ้าง, นางสาวสุกาญดา เทนอิสระ นักวิชาการศึกษา ได้ช่วยตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *