ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเนกประสงค์ “พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)”

วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเนกประสงค์ “พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)” ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ในการประชุม ได้มีการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตามภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นๆ และได้มอบหมายนิสิตที่เข้าร่วมประชุม ประชาสัมพันธ์ไปยังห้องเรียนของตนเอง ถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ในการเข้าร่วมพิธี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *