ยื่นซองและประชุมคณะกรรมการ จ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ๑ หลัง ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ช่วงเช้า บริษัทที่เสนอเข้าร่วมการยื่นข้อเสนอการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ๑ หลัง ได้เข้ายื่นซองต่อคณะกรรมการ จ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ๑ หลัง จำนวน ๓ บริษัท ทั้งนี้ ทั้ง ๓ บริษัท ได้ยื่นซองต่อคณะกรรมการ ตรงตามเวลาที่กำหนด

ช่วงบ่าย คณะกรรมการ จ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ๑ หลัง ได้ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยพิจารณาคุณสมบัติ หลักฐานและเอกต่างๆ ของบริษัทที่ยื่นซอง พร้อมทั้งพิจารณาในประเด็นต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผ่านระบบ Online

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *