โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม และระบบออนไลน์ Google Meeting โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ได้เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและร่วมสัมมนา, ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักงานวิชาการ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพียง และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้เกียรติบรรยายและสัมมนาเตรียมความพร้อม เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และ ผศ.ดร.สยามพร พันธไชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ ในการเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *