บุคลากรสำนักงานวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ระบบ Mis การเงินรับ-จ่าย, MIS บัญชี และการปิดงบการเงิน ณ ส่วนคลังและทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน-บัญชี สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาดูงาน ระบบ MIS การเงินรับ-จ่าย, MIS บัญชี และการปิดงบการเงิน ณ ส่วนคลังและทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานดังนี้ ๑.นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย, ๒.นางคำกอง ฮาดภักดี นักวิชาการเงินและบัญชี, ๓.นางสาววัชราภรณ์ เสนาราษฎร์ นักวิชาการเงินและบัญชี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *