ประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม, ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, ผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมประชุม, นายเอกพงษ์ สุภาพ พนักงานวิศวกรโยธา ได้ตรวจแบบการก่อสร้าง ในการประชุมได้มีการแจ้งประเด็นสำคัญในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น แจ้งกรอบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔, แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ที่ ๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้น ที่ประชุมได้ระดมความคิด ปรับแก้วัสดุก่อสร้าง ให้ได้วัสดุที่ดี ทนทาน เหมาะสมกับการใช้งานและอยู่ในกรอบประมาณรายจ่าย ช่วงบ่ายคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อตรวจดูพื้นที่ในการก่อสร้าง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *