ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting และระบบ Mcu E-meeting (ระบบเอกสารวาระการประชุมออนไลน์) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ แต่ละสำนักงาน, หลักสูตร, กลุ่มงาน ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอประเด็นต่างๆ กลุ่มงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา  สำนักงานวิทยาลัยและสำนักงานวิชาการ, พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ประธานในการประชุม ได้เสนอการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ๑ ปี เรื่องการทำวิจัย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านงานวิจัยที่มากขึ้น เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *