ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสำนักงาน วิทยาลัย(สำนักงานวิชาการ)

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับสำนักงาน วิทยาลัย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวิชาการ ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินโดยพร้อมเพียง โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้เมตตาเป็นประธานนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดโครงการ, พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชากา นำทีมสำนักงานวิชาการ คณะกรรมการ การตรวจประเมิน ได้แก่ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประธานกรรมการ ได้มอบหมาย ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเขตขอนแก่น เป็นผู้ตรวจประเมินแทน, พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ ได้มอบหมาย นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย เป็นผู้ตรวจประเมินแทนในช่วงบ่าย, นางสาวปริญญ์รดา อุทัยสา นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งในบางช่วงได้มีผู้บริหาร มจร.ส่วนกลาง ได้แก่ พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล, พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้เมตตาตรวจเยี่ยมการตรวจประเมิน พร้อมให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ การตรวจประเมินในครั้งนี้ สำนักงานวิชาการน้อมรับคำติชมและจะนำผลจากการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการทำงาน การให้บริการชองสำนักงานวิชาการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *