ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสำนักงาน วิทยาลัย(สำนักงานวิทยาลัย)

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับสำนักงาน วิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการตรวจประเมินโดยพร้อมเพียง โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดโครงการ พร้อมร่วมรับฟังการตรวจประเมิน คณะกรรมการ การตรวจประเมิน ได้แก่ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประธานกรรมการ ได้มอบหมาย ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเขตขอนแก่น เป็นผู้ตรวจประเมินแทน, พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ, นางสาวปริญญ์รดา อุทัยสา นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ การตรวจประเมินในครั้งนี้ สำนักงานวิทยาลัยน้อมรับคำติชมและจะนำผลจากการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการทำงาน การให้บริการชองสำนักงานวิทยาลัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *