คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นำโดย พระเทพสิทธาจารย์, ดร.  ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, ผศ.ดร.ประสงค์ หัสรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *