สำนักงานวิทยาลัย Workshop กรอกประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา

สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากการประชุมการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสำนัก วิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละหัวข้อของแต่ละองค์ประกอบที่จะมีการตรวจประเมิน

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานวิทยาลัยจึงได้นัดตรวจความคืบหน้า แต่ละหัวข้อ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา นำโดย พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย ความคืบหน้าอยู่ในระดับที่ดี คืบหน้ามากกว่า ๘๐% ในบางส่วนที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้รับผิดชอบได้รับทราบพร้อมนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *