งานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ “พัฒนาปัญญา และคุณธรรมนำสังคมสู่สันติสุข”

วันจันทร์ที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา๑๓๔ ปีมหาจุฬาฯ “พัฒนาปัญญา และคุณธรรมนำสังคมสู่สันติสุข” ผ่านระบบออนไลน์

ในช่วงเช้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร (บางส่วน) พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีบวงสรวง พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ณ หอพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก, พิธีสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธร ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา,

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี นำทำวัตรเช้า สวดมนต์และปฏิบัติธรรม,

พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวบูชาพระรัตนตรัย,

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี, ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและประธานโอวาท,

พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ.ดร. รักษาการผู้อํานวยการ สํานักงานอธิการบดี และผู้ช่วยเลขานุการ กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประกาศรายนามผู้ได้รับ โล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔,

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาจุฬาฯ กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม”

ในช่วงบ่าย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ปาฐกถานํา เรื่อง “มหาจุฬาฯ กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” และได้จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ ภาคภาษาไทย โดย

– พระมหาหรรษา ธมุมหาโส, ศ.ดร. ผู้อํานวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร

– ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสําราญ กรรมการ ก.พ.ว. มจร

– รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก มหาวิทยาลัยสยาม ดําเนินการโดย : รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร ๑๓.๓๐ – ๑๖.00 น.

เวทีเสวนาทางวิชาการนานาชาติ

– Prof.Dr.Phra Dhamvajrabundit, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University delivers a keynote speech Academic Webinar on “MCU and Buddhist Studies : Textual, Applied and Engaged in Current Situation” International Academic Seminar by the following:

– Assoc.Prof.Dr. Phra Thepvethi, Vice Rector for Student Affairs, MCU

– Dr. Upali M. Serede, Rector of Sri Lanka International Buddhist Academy (SIBA), Sri Lanka

– Dr.Gabor Karsai, Rector of Dharma Gate Buddhist College (DGBC), Hungary Moderator: Asst.Prof.Dr. Phramaha Surasak Paccantaseno, Director of Language

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร กล่าวปิดงาน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *